Jak wybrać dobry ośrodek leczenia uzależnień?

Jak wybrać dobry ośrodek leczenia uzależnień?

Leczenie uzależnień jest zagadnieniem, któremu poświęca się współcześnie wiele uwagi. Osoby zainteresowane tematem mają więc świadomość tego, że uzależnienie jest chorobą, a walka z nią wymaga nie tylko chęci ze strony samego zainteresowanego, ale i odpowiedniej terapii.

Najlepiej, jeśli prowadzi ją ośrodek terapii uzależnień, gwarantujący nie tylko całodobową opiekę, ale i wsparcie – zarówno medyczne, jak i psychologiczne. Ośrodków takich nie brakuje, rodzi się jednak pytanie, który prywatny ośrodek leczenia uzależnień jest najbardziej wartościowy.

Atmosfera i jej znaczenie

Początkowo może się wydawać, że ośrodek uzależnień powinien być przede wszystkim miejscem, w którym profesjonalnie wykonuje się zadania związane z opieką nad chorym. Nie jest to kłamstwo, nie można jednak zapominać o tym, że prywatny ośrodek leczenia uzależnień jest jednocześnie miejscem, w którym pacjent spędza długie tygodnie swojego życia.

Jeśli ma czuć się w nim dobrze, powinien mieć wrażenie, że nie jest anonimowy, że jest ważny zarówno dla lekarzy, jak i dla personelu medycznego. Jeśli placówka nie jest w stanie tego zapewnić, trudno liczyć na to, że terapia będzie satysfakcjonująca.

Wiedza i dokształcanie się

Nie powinniśmy też zapominać o tym, że nasza wiedza na temat uzależnień systematycznie się pogłębia. Trwają badania poświęcone nie tylko wychodzeniu z alkoholizmu i narkomanii, ale i „nowym nałogom”. Jeśli więc ośrodek uzależnień ma być naprawdę dobry, powinniśmy upewnić się, że leczenie uwzględnia zmiany, jakie dokonują się w naukach medycznych. Tylko wtedy będziemy mieli pewność, że pacjent rzeczywiście korzysta z dokonującego się a naszych oczach postępu medycznego.