Jak wybrać dobry ośrodek leczenia uzależnień?

Leczenie uzależnień jest zagadnieniem, któremu poświęca się współcześnie wiele uwagi. Osoby zainteresowane tematem mają więc świadomość tego, że uzależnienie jest chorobą, a walka z nią wymaga nie tylko chęci ze strony samego zainteresowanego, ale i odpowiedniej terapii.

Najlepiej, jeśli prowadzi ją ośrodek terapii uzależnień, gwarantujący nie tylko całodobową opiekę, ale i wsparcie – zarówno medyczne, jak i psychologiczne. Ośrodków takich nie brakuje, rodzi się jednak pytanie, który prywatny ośrodek leczenia uzależnień jest najbardziej wartościowy.

Atmosfera i jej znaczenie

Początkowo może się wydawać, że ośrodek uzależnień powinien być przede wszystkim miejscem, w którym profesjonalnie wykonuje się zadania związane z opieką nad chorym. Nie jest to kłamstwo, nie można jednak zapominać o tym, że prywatny ośrodek leczenia uzależnień jest jednocześnie miejscem, w którym pacjent spędza długie tygodnie swojego życia.

Jeśli ma czuć się w nim dobrze, powinien mieć wrażenie, że nie jest anonimowy, że jest ważny zarówno dla lekarzy, jak i dla personelu medycznego. Jeśli placówka nie jest w stanie tego zapewnić, trudno liczyć na to, że terapia będzie satysfakcjonująca.

Wiedza i dokształcanie się

Nie powinniśmy też zapominać o tym, że nasza wiedza na temat uzależnień systematycznie się pogłębia. Trwają badania poświęcone nie tylko wychodzeniu z alkoholizmu i narkomanii, ale i “nowym nałogom”. Jeśli więc ośrodek uzależnień ma być naprawdę dobry, powinniśmy upewnić się, że leczenie uwzględnia zmiany, jakie dokonują się w naukach medycznych. Tylko wtedy będziemy mieli pewność, że pacjent rzeczywiście korzysta z dokonującego się a naszych oczach postępu medycznego.